لوازم خانگی

/household-appliances/

تصفیه کننده هوا

humidifier

رطوبت ساز

Aromatherapy

رایحه درمانی

water dispenser

تلگراف آب

portable refrigerator

یخچال قابل حمل

wine cabinet

کابینت شراب

beer machine

دستگاه آبجو سازی

coffee machine

قهوه ساز

clothes dryer

خشک کن لباس

electromagnetic oven

اجاق الکترومغناطیسی

projector

پروژکتور

power amplifier sound

صدای تقویت کننده نیرو