سرگرمی ورزشی

/sports-entertainment/

مدل هوایی

Air hockey

هاکی روی میز

aquarium tank

مخزن آکواریوم

treadmill

تردمیل